Automatyczna identyfikacja pigmentów w obrazach na podstawie danych hiperspektralnych

Prelegent: 

Bartosz Grabowski, Wojciech Masarczyk

Data: 

06/11/2017 - 10:30