Automatyczna identyfikacja pigmentów w obrazach na podstawie danych hiperspektralnych

Prelegent: 

Bartosz Grabowski, Wojciech Masarczyk

Data: 

06/11/2017 - 10:30

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/10/2017 - 14:58; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)