Information theoretic limitations on quantum key repeaters

Prelegent: 

Karol Horodecki, Uniwersytet Gdański

Data: 

15/02/2017 - 13:15

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Zdjęcia z seminarium: 
Karol Horodecki - Information theoretic limitations on quantum key repeatersKarol Horodecki - Information theoretic limitations on quantum key repeatersKarol Horodecki - Information theoretic limitations on quantum key repeatersKarol Horodecki - Information theoretic limitations on quantum key repeaters

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:29; autor zmian: ()

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 09:00; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 09:00; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 08:59; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 08:59; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 08:56; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.

Data aktualizacji: 06/02/2017 - 08:55; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908, które podsumowujemy następująco.Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Z powodu szumu na linii, kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego jest ograniczona do odległości kliku set kilometrów i może być osiągnięta na dalsze odległości tylko za pomocą kwantowych powtarzacza, urządzenia które wykonuje destylację czystego splątania i kwantową teleportację. Wiadomo jednak, że istnieją zaszumione stany splątane z których nie można wydestylować czystego splątania, ale które nadają się do kwantowej dystrybucji klucza. Istnienie tych stanów rodzi ważne pytanie: czy jest możliwe skonstruowanie kwantowego powtarzacza który działa pomimo niemożności destylowania czystego splątania i jest dzięki temu bardziej odporny na szum niż obecne protokoły. W niniejszej pracy prezentujemy fundamentalne warunki które musi spełniać takie urządzenie, które to warunki są przedstawione w postaci ograniczeń na wydajność z jaką urządzenie produkuje klucz kryptograficzny. W konsekwencji przedstawiamy przykłady stanów które są przydatne do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego jednak nie stanowią zasobu dla najbardziej ogólnego protokołu powtarzania klucza.