Koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem metod agentowych w środowisku zdecentralizowanym

Prelegent: 

Dariusz Żelasko

Data: 

16/01/2018 - 10:00

W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.

Zdjęcia z seminarium: 
Dariusz Żelasko - Koncepcja zapewniania jakości transmisji z wykorzystaniem metod agentowychDariusz Żelasko - Koncepcja zapewniania jakości transmisji z wykorzystaniem metod agentowychDariusz Żelasko - Koncepcja zapewniania jakości transmisji z wykorzystaniem metod agentowychDariusz Żelasko - Koncepcja zapewniania jakości transmisji z wykorzystaniem metod agentowychDariusz Żelasko - Koncepcja zapewniania jakości transmisji z wykorzystaniem metod agentowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:20; autor zmian: ()

W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.

Data aktualizacji: 15/01/2018 - 14:10; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.

Data aktualizacji: 11/01/2018 - 10:25; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)
W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.
Data aktualizacji: 11/01/2018 - 10:24; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)
W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.
Data aktualizacji: 11/01/2018 - 10:23; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)
 W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler. Istotną kwestią, we wspomnianym podejściu jest to, że użytkownik płaci za wymaganą przez siebie jakość transmisji, a jakość ta jest gwarantowana poprzez ciągłe monitorowanie parametrów sieci i w razie konieczności rekonfigurację (zmianę aktualnie wykorzystywanych tras tak, aby dostosować parametry transmisji do wymaganej jakości). Poprzez zastosowanie taryfikacji opartej o metody rynkowe możliwe jest dynamiczne kształtowanie cen parametrów dotyczących jakości. Nowatorskim jest wykorzystanie podejścia agentowego w sieci teleinformatycznej do dynamicznego definiowania reguł trasowania i różnicowania ścieżek transmisji pakietów w oparciu o wymagania użytkownika. Przeprowadzone badania pokazały, iż zastosowanie powyższej koncepcji w stosunku do klasycznych metod wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych umożliwia świadczenie usługi na zagwarantowanym poziomie zgodnym z oczekiwaniami klienta.