Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych

Prelegent: 

Mariusz Słabicki, IITiS PAN

Data: 

15/11/2016 - 11:00

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Zdjęcia z seminarium: 
Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowychMetody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowychMetody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowychMetody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:37; autor zmian: ()

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:37; autor zmian: ()

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 15/11/2016 - 12:14; autor zmian: ()

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 09/11/2016 - 14:46; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 09/11/2016 - 12:58; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 09/11/2016 - 12:58; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 09/11/2016 - 12:57; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.

Data aktualizacji: 09/11/2016 - 12:57; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych. Przedstawiona zostanie motywacja i opis problemu, analityczne badania wstępne, metodologia, opis zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki numeryczne.