Obrazowanie hiperspektralne i analiza wielowymiarowa w badaniu dzieł sztuki

Prelegent: 

Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

Data: 

13/07/2016 - 13:15

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:39; autor zmian: ()

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Data aktualizacji: 24/10/2016 - 12:22; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Data aktualizacji: 06/09/2016 - 10:32; autor zmian: ()

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Data aktualizacji: 06/09/2016 - 10:27; autor zmian: ()

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Data aktualizacji: 05/07/2016 - 15:49; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki. Punktową spektroskopię odbiciową można rozszerzyć w kierunku analizy całych powierzchni przeprowadzając tzw. obrazowanie hiperspektralne. Otrzymane tą metodą duże ilości danych w połączeniu z analizą statystyczną stają się źródłem nowych informacji o badanych obiektach i otwierają nowe możliwości w dziedzinie nieniszczących badań obiektów zabytkowych. Podczas seminarium przedstawiona zostanie idea eksperymentów prowadzonych w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaprezentuję typowe przykłady zastosowania obrazowania hiperspektralnego w badaniach dzieł sztuki. Przedyskutowane zostaną możliwości wykorzystania metod analizy statystycznej do interpretacji zarejestrowanych danych.

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:16; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)
Data aktualizacji: 25/05/2016 - 12:31; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)