Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątania

Prelegent: 

Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

Data: 

27/09/2017 - 13:15

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Zdjęcia z seminarium: 
Marek Sawerwain - Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątaniaMarek Sawerwain - Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątaniaMarek Sawerwain - Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątaniaMarek Sawerwain - Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątania

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:22; autor zmian: ()

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:21; autor zmian: ()

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 28/09/2017 - 10:33; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 28/09/2017 - 10:21; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 04/09/2017 - 15:55; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 04/09/2017 - 12:19; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.

Data aktualizacji: 04/09/2017 - 12:19; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia. Obecność zakłóceń zaburza naturalny poziom splątania kwantowo-mechnicznego dla przełącznika kwantowego, co pozwala wykorzystać wartość splatania jako charakterystykę poprawności pracy przełącznika. W pracy podajemy formuły opisujące wartość splatania w ramach miary Concurrency dla przełącznika, a także wartość Entropii. Obie te wielkości można wykorzystać do wykrycia zakłóceń podczas pracy przełącznika kwantowego.