Równoległa implementacja algorytmu wyznaczania zakresu numerycznego macierzy

Prelegent: 

Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

Data: 

16/03/2016 - 13:15

Tematem wystąpienia będzie omówienie implementacji numerycznej procedury wyznaczającej zakres numeryczny (ang. numerical range). Zostanie wyznaczona jej złożoność obliczeniowa oraz wskazane punkty newralgiczne w których można zastosować przetwarzanie równoległe celem osiągnięcia wyższej wydajności na obecnie dostępnych urządzeniach typu GPU oraz CPU. Zostaną podane przykłady numeryczne oraz pokazana wydajność pomiędzy istniejącymi implementacjami a nowo proponowanymi implementacjami.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:33; autor zmian: ()

Tematem wystąpienia będzie omówienie implementacji numerycznej procedury wyznaczającej zakres numeryczny (ang. numerical range). Zostanie wyznaczona jej złożoność obliczeniowa oraz wskazane punkty newralgiczne w których można zastosować przetwarzanie równoległe celem osiągnięcia wyższej wydajności na obecnie dostępnych urządzeniach typu GPU oraz CPU. Zostaną podane przykłady numeryczne oraz pokazana wydajność pomiędzy istniejącymi implementacjami a nowo proponowanymi implementacjami.

Data aktualizacji: 15/03/2016 - 19:28; autor zmian: ()
Data aktualizacji: 14/03/2016 - 16:19; autor zmian: ()