Sieci tensorowe na przykładzie toric code

Prelegent: 

Anna Francuz, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

05/04/2017 - 13:15

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:25; autor zmian: ()

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Data aktualizacji: 05/04/2017 - 11:15; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Data aktualizacji: 31/03/2017 - 14:33; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Data aktualizacji: 30/03/2017 - 11:42; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.