Smart City IoT - problemy badawcze związane z zastosowaniem sieci bezprzewodowych o zasięgu miejskim

Prelegent: 

Krzysztof Grochla, IITiS PAN

Data: 

18/06/2018 - 12:15

IITIS PAN wraz z firmą AIUT rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City. W trakcie referatu zostaną przedstawione wybrane zagadnienia rozwiązywane w projekcie: zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do wyboru punktów dostępowych sieci w sieciach bezprzewodowych o zasięgu miejskim, komunikacja w sieciach radiowych niskiej mocy i dalekiego zasięgu za pomocą standardu LoRa, problem opisu semantycznego danych w systemach Internetu Rzeczy oraz projektowanie protokołu sieciowego dedykowanego dla rozwiązań IoT, zapewniający możliwość wymiany danych z innymi urządzeniami, zbieranie danych i monitorowanie stanu urządzeń oraz dynamiczne zarządzanie topologią sieci w celu optymalizacji zużycia energii i minimalizacji opóźnień w transmisji danych.