Splątanie prawdziwie wielocząstkowe oraz tablice ortogonalne

Prelegent: 

Dardo Goyeneche, Jagiellonian University

Data: 

21/06/2017 - 13:15

Przedstawiamy połączenie pomiędzy kombinatorycznym pojęciem tablic ortogonalnym a stanami k-jednolitymi tzn. czystymi stanami wielocząstkowymi, których każda redukcja do k cząstek jest maksymalnie mieszana. Jako konsekwencję wyprowadzamy proste konstrukcje stanów 1- oraz 2-jednolitych dla systemów homogenicznych (N-qubitowych) oraz heterogenicznych (np. N qubitów + M qutritów).