Użyteczne Wersje Twierdzeń Granicznych dla Pewnych Łańcuchów Markowa

Prelegent: 

Hanna Wojewódka, Uniwersytet Śląski

Data: 

27/06/2018 - 12:15

.