Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorów

Prelegent: 

Beata Bylina i Jarosław Bylina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data: 

30/11/2016 - 12:00

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.

Zdjęcia z seminarium: 
Beata Bylina, Jarosław Bylina - Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorówBeata Bylina, Jarosław Bylina - Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorówBeata Bylina, Jarosław Bylina - Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorówBeata Bylina, Jarosław Bylina - Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorów

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:27; autor zmian: ()

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.

Data aktualizacji: 30/11/2016 - 13:52; autor zmian: ()

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.

Data aktualizacji: 30/11/2016 - 13:29; autor zmian: ()

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.

Data aktualizacji: 28/11/2016 - 16:18; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.

Data aktualizacji: 28/11/2016 - 16:17; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Badamy to wszystko na przykładzie faktoryzacji WZ. W faktoryzacji WZ zewnętrzna pętla równoległa zmienia liczbę iteracji w każdym kroku, a to zmienia ilość potencjalnej równoległości, co czyni ten problem bardziej interesującym.