Zamówienia publiczne - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o charakterze konwersacyjno-specjalistycznym z języka angielskiego w Katowicach lub zbliżonej lokalizacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2020 o godzinie 13:00.
Szczegóły zapytania w załączniku.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o charakterze konwersacyjno-specjalistycznym z języka angielskiego w Tychach lub zbliżonej lokalizacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2020 o godzinie 13:00.
Szczegóły zapytania w załączniku.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 komputerów przenośnych do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2019 o godzinie 12:00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokowydajnej stacji roboczej z monitorami do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2019 o godzinie 14:00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2018 o godzinie 15:00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2018 o godzinie 12:00.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2018 o godzinie 12:00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gaśniczego i klimatyzacji oraz dostawa i montaż podłogi technicznej z pochylnią do serwerowni IITiS PAN.

Szczegóły zamówienia są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2017 o godzinie 14:00

Przedmiotem zamówenia jest wykonanie prac remotntowo-budowlanych w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2017 o godzinie 12:00.

Strony